National Rosé Day

Juni är en bra månad om man gillar rosé. Idag, andra lördagen i juni, är det National Rosé Day som lanserades först i USA men som sedan har spridit sig och blivit en internationell rosédag.

Men det finns även en till rosédag som heter just International Rosé Day och den infaller fjärde fredagen i juni, i år på midsommarafton. Vilken ska man välja? Tja, varför måste man välja? Men om man måste välja ja då väljer vi att fira med Rosé de Purcari idag. Och på midsommar

Glad rosédag på er!
Leave a comment

Available formatting commands

Use Markdown commands or their HTML equivalents to add simple formatting to your comment:

Text markup
*italic*, **bold**, ~~strikethrough~~, `code` and <mark>marked text</mark>.
Lists
- Unordered item 1
- Unordered list item 2
1. Ordered list item 1
2. Ordered list item 2
Quotations
> Quoted text
Code blocks
```
// A simple code block
```
```php
// Some PHP code
phpinfo();
```
Links
[Link text](https://example.com)
Full URLs are automatically converted into links.

Är du över 25 år?

På den här webbplatsen förekommer information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den.

Jag är under 25 år