Negru de Purcari

1878 kom den första guldmedaljen. På Paris World Exhibition blev ”Negru de Purcari” det första moldaviska vinet att belönas på en internationell utställning.

Att guldet var välförtjänt kan man konstatera så här 145 år senare eftersom vinet fortfarande räknas som vingården Purcaris mest prestigefyllda vin. Under dessa år har även medaljskörden utökats för varje år…

Läs mer om Negru de Purcari
Leave a comment

Available formatting commands

Use Markdown commands or their HTML equivalents to add simple formatting to your comment:

Text markup
*italic*, **bold**, ~~strikethrough~~, `code` and <mark>marked text</mark>.
Lists
- Unordered item 1
- Unordered list item 2
1. Ordered list item 1
2. Ordered list item 2
Quotations
> Quoted text
Code blocks
```
// A simple code block
```
```php
// Some PHP code
phpinfo();
```
Links
[Link text](https://example.com)
Full URLs are automatically converted into links.

Är du över 25 år?

På den här webbplatsen förekommer information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den.

Jag är under 25 år