Uppsala Beer & Whisky

25-26 mars kan du träffa oss i Uppsala när det är det dags för Uppsala Beer & Whisky

Namnet till trots så finns det chans att prova goda viner. I vår monter väntar åtta spännande viner från Moldavien. Rött, vitt, mousserade! Hoppas vi ses!

Läs mer om festivalen här: https://www.beerwhiskyfestival.se/uppsala/
Leave a comment

Available formatting commands

Use Markdown commands or their HTML equivalents to add simple formatting to your comment:

Text markup
*italic*, **bold**, ~~strikethrough~~, `code` and <mark>marked text</mark>.
Lists
- Unordered item 1
- Unordered list item 2
1. Ordered list item 1
2. Ordered list item 2
Quotations
> Quoted text
Code blocks
```
// A simple code block
```
```php
// Some PHP code
phpinfo();
```
Links
[Link text](https://example.com)
Full URLs are automatically converted into links.

Är du över 25 år?

På den här webbplatsen förekommer information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den.

Jag är under 25 år