Det närmar sig!

Snart är det den tredje torsdagen i augusti som för många är det samma som surströmmingspremiär. Något av det godaste du kan dricka till surströmming är… Rosé de Purcari.

Testa, njut och se dina vänner tappa hakan av förvåning av hur gott det är till.

Naturligtvis fungerar denna rosé utan surströmming också…

Läs mer Rosé de Purcari om här
Leave a comment

Available formatting commands

Use Markdown commands or their HTML equivalents to add simple formatting to your comment:

Text markup
*italic*, **bold**, ~~strikethrough~~, `code` and <mark>marked text</mark>.
Lists
- Unordered item 1
- Unordered list item 2
1. Ordered list item 1
2. Ordered list item 2
Quotations
> Quoted text
Code blocks
```
// A simple code block
```
```php
// Some PHP code
phpinfo();
```
Links
[Link text](https://example.com)
Full URLs are automatically converted into links.

Är du över 25 år?

På den här webbplatsen förekommer information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den.

Jag är under 25 år