Grillvin

Minst sagt ostadigt väder på många håll i vårt land, men det är ju trots allt sommar ännu ett tag till. Snart är grillkvällarna här igen!

Höga Kusten Röd passar bra till både grillat kött som grönsaker. Finns på hyllan i delar av Västernorrland och att beställa till övriga Sverige.

Läs mer: https://highcoastwine.se/viner/hoga-kusten-rod
Leave a comment

Available formatting commands

Use Markdown commands or their HTML equivalents to add simple formatting to your comment:

Text markup
*italic*, **bold**, ~~strikethrough~~, `code` and <mark>marked text</mark>.
Lists
- Unordered item 1
- Unordered list item 2
1. Ordered list item 1
2. Ordered list item 2
Quotations
> Quoted text
Code blocks
```
// A simple code block
```
```php
// Some PHP code
phpinfo();
```
Links
[Link text](https://example.com)
Full URLs are automatically converted into links.

Är du över 25 år?

På den här webbplatsen förekommer information om och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Du måste ha fyllt 25 år för att besöka den.

Jag är under 25 år